HOF TOPPERS 5 TOPPER DUATHLON LØYPEINFORMASJON36 km sykkel - 10 km til fots - 1600 høydemeter

Starten går ved Hofhallen. Følger grusvei forbi topp 1 (Stordalen). Fortsetter opp Stokkelia til sykkelparkering i nærheten av Gausesetra, terreng opp til topp 2 (Skibergfjell). Ned fra Skibergfjell via Øksneveien (grusvei), over Eidstoppen og inn mot sykkelparkering ved Vassbånn. Opp til topp 3 (Hammerborgåsen), noe grus, deretter terreng. Ned igjen samme vei. Følger Bergsveien på østsiden av Bergsvannet til Berg gård. Grusvei opp til sykkelparkering. Terreng opp til topp 4 (Djupdalstjern) og ned igjen. Følger Herstadveien ut i Hanekleiva og inn Ravnåsveien inn til sykkelparkering nedenfor topp 5 (Ravnåskollen). Opp og ned Ravnåskollen, terreng. Følger videre Vikeveien tilbake til mål ved Hofhallen.


Link til løypetraseen, med informasjonspunkter

https://drive.google.com/open?id=1SyvYQpLuRHMVrnAk...


HØYDEPROFIL:Powered by: Bloc