Nå kan du stille til start med EL-sykkel

Postet av Hof IL – Hof Toppers den 26. Apr 2019


-Vi åpner for elsykkel i Hof Toppers Duathlon på distansen 3 topper / Løke Challenge.  

Vi har de siste to årene fått flere forespørsler om vi kan ha en egen klasse for elsykler.

Dette ønsker vi nå å gjøre noe med. På distansen 3 topper / Løke Challenge åpner vi nå for bruk av elsykkel.

Distansen består av 27 km på sykkel og 6 km til fots, i Hof sin fine natur. 

I elsykkel klassen blir det ingen tidtaking, men alle som gjennomfører får finisherskjorte og medalje, lik 

alle andre som fullfører Hof Toppers. 

Da håper vi at enda flere stiller på startstreken i Hof lørdag 10. august!


Link til påmelding >


0 Kommentar

Hoftoppers samarbeider med Kirkens bymisjon i 2019

Postet av Hof IL – Hof Toppers den 1. Apr 2019


Hoftoppers og Kirkens bymisjon, Holmestrand samarbeider i den 11.utgaven av Hoftppers


Overskudd til veldedig formål:

I 2017 samarbeidet vi med Kreftforeningen, og i fjor var det Norges handicapforbund som kunne nyte godt av samarbeidet med Hoftoppers. For alle påmeldinger til Hoftoppers 3-topper - "Løke Challenge" går 100 kroner av startkontingenten til Kirkens bymisjon i Holmestrand. Vi selger også sponsorpakker hvor deler av summen går til Kirkens bymisjon. 

Totalt på alle distanser er det pr nå over 100 påmeldte, så vi er godt i rute til årets arrangement.


Kirkens Bymisjon, Holmestrand:

Kirkens Bymisjon Vestfold, Holmestrand åpnet dørene til Møtestedet i august 2017. Vårt oppdrag er å avdekke, lindre og forandre, og det er retningsgivende for hvilke tiltak som iverksettes. Vi vil at alle som er i kontakt med oss skal erfare omsorg, respekt og rettferdighet – hver gang!

 Møtestedet er en sosial arena for de som ønsker det, og har servering mandag, tirsdag og torsdag. I tillegg til å være et Møtested, gis det veiledning, råd og hjelp som muliggjør villede endringer. Vi har også et tilbud om individuelle samtaler for de som ønsker det. 

 Møtestedet har et arbeidstilbud to ganger i uken, som er en kombinasjon av dagsarbeid hvor det bare er å møte opp når du har anledning til det og et litt mer forpliktende oppdragsbasert tilbud.

 Vi starter med Feltpleie i april 2019, som er et lavterskel helsetilbud til personer som har utfordringer med å benytte det ordinære helsetilbudet – hovedmålgruppen er personer som bruker rusmidler.

 I løpet av tidlig høst 2019 starter vi opp et Fritidshus som er et være- og aktivitetstilbud til familier med barn. Målene er blant annet å bidra til at alle barn i kommunen får delta på aktiviteter, at alle familier har et nettverk og å bistå med faglig veiledning og støtte rundt det å være en familie.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline