HOF TOPPERS 10 TOPPER DUATHLON LØYPEINFORMASJON78 km sykkel - 26 km til fots - 2900 høydemeter

Topp 1-5:
Starten går ved Hofhallen. Følger grusvei forbi topp 1 (Stordalen). Fortsetter opp Stokkelia til sykkelparkering i nærheten av Gausesetra, terreng opp til topp 2 (Skibergfjell). Ned fra Skibergfjell via Øksneveien (grusvei), over Eidstoppen og inn mot sykkelparkering ved Vassbånn. Opp til topp 3 (Hammerborgåsen), noe grus, deretter terreng. Ned igjen samme vei. Følger Bergsveien på østsiden av Bergsvannet til Berg gård. Grusvei opp til sykkelparkering. Terreng opp til topp 4 (Djupdalstjern) og ned igjen. Følger Herstadveien ut i Hanekleiva og inn Ravnåsveien inn til sykkelparkering nedenfor topp 5 (Ravnåskollen). Opp og ned Ravnåskollen, terreng. Etter å ha besteget Ravnåskollen til fots går turen tilbake til Hofhallen opp Vikeveien, venstre inn på Kopstadlinna frem til undergang under Hofveien, og retur på gang og sykkelsti frem til runding ved Hofhallen. Løypa er godt merket.

Topp 6-10:
Fra runding ved Hofhallen går løypa ned til Hof sentrum. Følger Haslestadlinna frem til Hajernveien, opp Hajernveien til sykkelparkering topp 6 (Kanelen). Vel nede og tilbake til sykkelen går løypa videre et stykke oppover Hajernveien før den følger skogsbilvei over til Østre Lianvei, ned til Haslestadlinna og oppover igjen Vestre Lianvei. Ved Kommunestua går løypa retning Snødalsåsen. Langs denne veien finnes sykkelparkeringen for topp 7 (Tuftfjell). Etter å ha vært på toppen følger sykkelløypa skogsbilveier ned mot Kleppan og kommer ut i Kleppankroken. Deretter følges Vassåsveien fra Kleppan og ut til sykkelparkering topp 8 (Lønnskollen). Etter Lønnskollen går turen tilbake Vassåsveien, Grenneslinna, Hvittingfossveien frem til Sundbyfoss og bakkene opp til toppen av Sundbyfoss. Sykkelparkering ved skistadion. Her kommer du til løypas lengste etappe til fots, inn til topp 9 (Rundtjern) og tilbake. Ned igjen fra toppen av Sundbyfoss går løypa mot Hof men tar av ned Nøtnesveien frem til sykkelparkering topp 10 (Nøtnesåsen). Siste etappe til fots gjennomføres tur retur toppen, og siste etappe inn mot mål følger Nøtnesveien over i Kattholmveien opp til Hof sentrum, Hofveien tilbake til mål ved Hofhallen.


Link til løypetraseen, med informasjonspunkter

https://drive.google.com/open?id=1tRTJd-bIXAKBFuFa...


Link til avstandstabell - alle distanser:

Avstander Hof Toppers Duathlon.docx


HØYDEPROFIL:


Levert av IdrettenOnline