Innbydelse / PåmeldingPÅMELDING

Link til påmelding - deltager.noINNBYDELSE
Oppdatert informasjonsskriv kommer senere. Vi lar innbydelsen og informasjon fra 2023 ligge her til nytt er oppdatert:

HOF TOPPERS DUATHLON innbydelse 2023.pdf

 

Vi ses i Hof - 10. august 2024!