RESULTATER 2020


HOF TOPPERS DUATHLON - 2020

Arrangementet i sin opprinnelige form ble avlyst grunnet Covid-19 restriksjoner. Arrangørstaben så ingen mulighet for at vi skulle klare å gjennomføre Hof Toppers med tanke på smittevern og sikkerheten for både deltakere og frivillige.

Som en erstatning opprettet vi et virtuelt løp hvor deltakerne fikk mulighet til å registrere en gjennomføring i en av våre tre løyper.

Klikk her for å lese mer om hvordan det gikk:

Hof Toppers 2020 er over (hof-il.no) 
En fin gjeng klar for å gjennomføre Hof Toppers 2020 - virtuelt løp