HOF TOPPERS 8 TOPPER DUATHLON LØYPEINFORMASJON


NY 8-toppers trasé i 2022: 

63 km sykkel - 16 km til fots - 2290 høydemeter
I 2022 blir 8-toppers traseen en kombinasjon av 5-topper og 3-topper. Etter å ha gjennomført 5-topper og passert Hofhallen bærer det rett ut i 3-toppers traseen. På den måten håper vi å ha skapt en ny utfordring for de tøffeste løperne våre!

Det blir også gjort en endring i traséen til topp 2 - Skibergfjell. Sykkelparkeringa blir ved parkeringsplass "Dovrehallen". Her går man til fots inn til toppen "Vestfjellet", også kalt "Bingkjennknatten". Toppen er en del av området "Skibergfjellet". "Vestfjellet" er den reelt høyeste toppen i Vestfold med sine 634 meter.

Topp 1-5:
Starten går ved Hofhallen. Følger grusvei forbi topp 1 (Stordalen). Fortsetter opp Stokkelia til sykkelparkering Dovrehallen. Følger turstien inn til Vestfjellet, retur samme vei. Ned fra Vestfjellet via Øksneveien (grusvei), over Eidstoppen og inn mot sykkelparkering ved Vassbånn. Opp til topp 3 (Hammerborgåsen), noe grus, deretter terreng. Ned igjen samme vei. Følger Bergsveien på østsiden av Bergsvannet til Berg gård. Grusvei opp til sykkelparkering. Terreng opp til topp 4 (Djupdalstjern) og ned igjen. Følger Herstadveien ut i Hanekleiva og inn Ravnåsveien inn til sykkelparkering nedenfor topp 5 (Ravnåskollen). Opp og ned Ravnåskollen, terreng. Etter å ha besteget Ravnåskollen til fots går turen tilbake til Hofhallen opp Vikeveien, venstre inn på Kopstadlinna frem til undergang under Hofveien, og retur på gang og sykkelsti frem til runding ved Hofhallen.

Topp 6-8:

Etter runding ved Hofhallen, sykler opp til Stordalen,(TOPP 6) som passeres uten å gå av sykkelen.

Videre ned gjennom Stokke gård og nordover til Eidsfoss, frem til sykkelparkering Hammerborgåsen, opp til toppen til fots. (TOPP 7). Ja det er riktig, her har du vært før. Det er samme som topp 3.

Sykler videre mot Ravnåskollen via østsiden av Bergsvannet, og følger traseen frem til sykkelparkering Ravnåskollen (TOPP 3)
Etter å ha besteget Ravnåskollen til fots går turen tilbake til Hofhallen opp Vikeveien, venstre inn på Kopstadlinna frem til undergang under Hofveien, og retur på gang og sykkelsti frem til mål ved Hofhallen. Løypa er godt merket.


Her finner du link til løypetraseen:

TOPP 6 til 8


Her kan du laste ned GPX-fil:
5topper-2022_Vestfjell.gpx 

3topper2019.gpx 
LØYPEPROFIL:


Topp 1 - Stordalen - topp 2 Skibergfjell - topp 3 Hammerborgåsen - topp 4 - Djupdalstjern - topp 5 - Ravnåskollen


Topp 6 - Stordalen - topp 7 - Hammerborgåsen - topp 8 - Ravnåskollen