MINITOPPERS



I 2022 tar vi igjen sikte på å arrangere "Minitoppers" - duathlon for barn. Mer informasjon kommer.