Referat fra Årsmøtet 2021

Postet av Thorleif Rustad den 24. Mar 2021


Onsdag 24.mars 2021 ble det avholdt Årsmøte i Hof idrettslag. Årsmøtet er felles for hovedstyret og gruppene våre. Det spesielle i år var at Korona-tiltakene gjør at vi ikke kan samles fysisk. Norges Idrettsforbund har laget veiledere for digitale årsmøter, så i år ble årsmøtet avholdt på Teams.

22 stemmeberettigede logget seg inn og deltok på det digitale årsmøtet. Innkalling via hjemmeside, facebook og epost til alle medlemmer ble godkjent. Eira Weseth ble valgt som dirigent og Thorleif Rustad som referent. Lene H. Weseth og Jette Anholt valgt til å underskrive protokollen.

Når øvrige formaliteter var på plass ble hovedstyrets årsmelding lest opp. Deretter ble gruppenes årsmeldinger forevist. Alle årsmeldinger bærer preg av redusert aktivitet i 2020 grunnet mange begrensninger i aktiviteten grunnet smittervernrestriksjoner.

Så stod regnskapet på agendaen. Samme «gjennomgangsmelodi» her. Mindre aktivitet gir mindre inntekter og mindre utgifter. Men alt i alt et godt år, økonomisk sett, hvor vi ender opp med et totalt overskudd i idrettslaget på ca 212000,-

 

Medlemskontingenten blir værende på samme nivå som i 2020:

          0 – t.o.m. 6 år / funksjonshemmede:                100,-

          7 år til og med 19 år:                                       200,-

          Fra og med 20 år:                                           500,-

          Familiemedlemskap:                                       600,-

 

Budsjett for hovedstyret og gruppene ble deretter gjennomgått og godkjent uten kommentarer eller spørsmål. 

For organisasjonskartets del var det satt inn en endring. Den nyvalgte kontrollkomiteen er lagt til. 


Under punktet valg endte vi opp med følgende navn på tillitsvalgte og styrer i Hof IL:

Hovedstyret:

Leder:                               Eira Weseth           
Nestleder:                         Tom Arne Akerholt                
Sekretær:                         Thorleif Rustad                
Kasserer:                          Merete Storhaug              
Styremedlem:                   Petter Akerholt           
Maskinsjef:                       Harald Weseth
Varamedlem:                    Øyvind Strand       
Varamedlem:                    Ellen Grønseth                 

 

Leder av gruppene:
Fotballgruppa:                   Arthur B. Reinertsen                           
Håndballgruppa:                Ole Martin Slartmann
Klatregruppa:                    Vigulf Semb Røren
Langrennsgruppa:             Marte R. Furuheim
Turngruppa:                      Jan Helge Kjennerud
Hopp:                               Svend Solberg


Økonomikomite:

Amund Langtangen, Sander Floeng og Tor Harald Herland 

Valgkomite:
 Øyvind Svendsen, Hedda Goverud Holm og Berit Nordby Pettersen

Idrettsmerkekomite:

Hans Petter Fleischer, Inger Trøsch, Øyvind Brekke, Ottar Nordseth       

Turkomiteen:
Leder:           Thomas Furuheim

Kontrollkomite:
Vigulf Semb Røren og Petter Å. Kjennerud

 For øvrige valg til gruppestyrene vises til årsmøtedokumentene.

 

Etter at valget var unnagjort var det tid for utdeling av utmerkelser.

Årsmøtet deler hvert ut Grete og Johan Lysakers innsatspokal, gitt at hovedstyret har innstilt en kandidat. 
I «annerledesåret» 2020 har vi ikke klart å finne en kandidat så pokalen ble i år ikke delt ut.

Følgende personer fikk utmerkelser for tillitsverv i Hof IL i henhold til honnørreglementet:

 • Alf Åsberg – 40 år
 • Frank Solbakken – 25 år
 • Hedvig Gurrik – 25 år

 

Følgende går ut av hovedstyre / komiteer og mottok blomster som takk for innsatsen:

 • Tore Molteberg
 • Lene H. Weseth
 • Gunnar Akerholt
 • Ellen Grønseth

Gruppene sørger selv for å "takke av" de som går ut av sine styrer. Men i år måtte vi rette en spesiell takk til Jette Anholt som i en årrekke har lagt ned en betydelig innsats for Hof IL generelt og Turngruppa spesielt. Hele 28 år som tillitsvalgt!

Etter nøyaktig en time var årsmøtet over. Vi var enige i at det går fint å gjennomføre digitalt, men til neste år håper og tror vi at vi igjen kan møtes til et fysisk årsmøte slik vi er vant til.

Årsmøtedokumentene kan du lese her.

Referent,

Thorleif Rustad Sekretær, Hof ILs hovedstyre

 


Kommentarer

 • Marte Rønneberg Furuheim

  Vel gjennomført-imponerende! Flinke folk i hovedstyret som organiserte "annerledes-årsmøtet" så bra👏

  24 mars 2021

Logg inn for å skrive en kommentar.